แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร

  • เรียงลำดับตาม
  • แฟ้มซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง ออร์ก้า A4 สีฟ้า

  • แฟ้มซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง ออร์ก้า LET-1 F4

  • แฟ้มซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง ออร์ก้า A4 คละสี

  • แฟ้มซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง ออร์ก้า A4 ขาวใส

  • แฟ้มซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง ออร์ก้า LET-1 F4 สีขาว